INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4 - PODRĘCZNIK DO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

W związku z reformą szkolnictwa  podręcznik "Mach mit 1" z numerem dop. 375/1/2011/2015 (autor: H. Wachowska, M. Materniak) został zamieniony na "Mach mit 1 neu" z numerem dopuszczenia  809/1/2017 (autor: H. Wachowska, M. Materniak).

Podręczniki te nie różnią się znacząco treścią i na lekcji będzie używany zarówno stary, jak i nowy. Dlatego nie ma różnicy, który zestaw zostanie zakupiony.

Zeszyt ćwiczeń ma być bez wersji rozszerzonej.

Zmiany w wydawnictwie zostały dokonane na przełomie czerwca i lipca, na które my już nie mamy wpływu.

Barbara Brol-Kapica