„Festiwal zawodów”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół podstawowych na „Festiwal  zawodów”, który odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Festiwal to wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Jego celem jest promocja szkolnictwa zawodowego – zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy, a także przywrócenie prestiżu szkół kształcących w zawodzie.

Prezentowane będą również zawody artystyczne – tancerz i śpiewak.

W ramach Festiwalu odbędzie się, między innymi, finał Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W trzech kategoriach konkursu: „Robotyka wokół nas”, „Festiwal mody i urody oraz „Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie” uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia z województwa śląskiego będą promowali wybrane zawody oraz zaprezentują swoją wiedzę i umiejętności.

Poznanie innych zawodów będzie możliwe również dzięki szkołom zaproszonym przez Izbę Rzemieślniczą oraz  Małej i Średniej  Przedsiębiorczości w Katowicach.

Udział w Festiwalu będzie zatem cennym doświadczeniem dla uczniów gimnazjów i uczniów klas szkół podstawowych, którzy będą mieli możliwość obserwowania zmagań konkursowych starszych kolegów i zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów wybierających kształcenie w technikach i szkołach branżowych I stopnia.

Festiwal odbędzie się w pięknej scenerii Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie.