INFORMACJA DLA RODZICÓW

 10 września br. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie z rodzicami w następującym porządku:

  1.  godz. 16:00 - spotkanie z rodzicami dzieci i uczniów dojeżdżających - szkolna świetlica,
  2. godz. 16:30 - spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających na dodatkowy język mniejszości narodowej - mała sala gimnastyczna,
  3. godz. 17:00 - rodzice dzieci przedszkolnych i klas 1-4 SP,
  4. godz. 18:00 - zebranie ogólne w małej sali gimnastycznej,
  5. godz. 18:30 - rodzice uczniów klas 5-8 SP i 3 G,

 Serdecznie zapraszamy.