XIV WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI “TWÓJ TALENT SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT”

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie serdecznie zaprasza do udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie Literackim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Twój talent – szansą na lepszy świat”. Patronat nad konkursem objęli: Śląski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Wójt Gminy Boronów.

Uczestnicy:

I grupa wiekowa – uczniowie uczęszczający do klas 4-6 szkoły podstawowej;

II grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do kl. 7-8 szkoły podstawowej
                               oraz uczniowie z kl. 3 gimnazjów;

III grupa wiekowa – młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych

Tematyka prac konkursowych:

I grupa wiekowa

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci

                                               W. Szymborska „Rehabilitacja”

W dowolnej formie epickiej rozważ, czy przeszłość i celebrowanie rocznic ważnych wydarzeń jest ważne dla współczesnych ludzi.

II grupa wiekowa

Cyfrowy raj czy technologiczne piekło?

W dowolnej formie epickiej przedstaw, jak z nowości technologicznych uczynić swojego sprzymierzeńca, nie stając się jednocześnie ich niewolnikiem.

III grupa wiekowa         

Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.

                                         Cyprian Kamil Norwid „Promethidion”

W dowolnej formie epickiej przedstaw, czy współczesne pojmowanie piękna może być tożsame z zaproponowanym w utworze C.K. Norwida. Powołaj się na znane Ci utwory współczesnych twórców kina, teatru, literatury.

UWAGA NOWA KATEGORIA! Pierwsze próby poetyckie

Grupa wiekowa I ,II, III

„Czy poezja i poeci mogą zmienić świat?”

Termin nadsyłania prac mija 31.03.2019 r.

Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.

REGULAMIN XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej z siedzibą w Boronowie przy ul. Poznańskiej 2, 42-283 Boronów

2.   Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest udział dziecka w konkursie, a podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

4.  Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w konkursie;

5.  Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator

6.  Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

7.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

8.  Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

 

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.