INFORMACJA DLA RODZICÓW 12.06.2019

W dniach od 12.06.2019 r. do 14.06.2019 r. od lekcji 4 zostają skrócone zajęcia lekcyjne o 15 min. Dzieci młodsze, które są odbierane przez rodziców i dzieci dojeżdżające po zakończeniu zajęć zostają ze swoim wychowawcą zgodnie z rozkładem zajęć danej klasy. Świetlica szkolna i biblioteka pracują bez zmian.

Do dyspozycji uczniów jest ogólnodostępna woda w świetlicy szkolnej. Jednocześnie prosi się uczniów do zaopatrzenia w wodę również we własnym zakresie.

 

 

GODZINY SKRÓCONYCH ZAJĘĆ W DNIACH
OD 12.06.2019 r. DO 14.06.2019 r.

plan

 

GODZINY SKRÓCONYCH ZAJĘĆ W DNIACH
OD 12.06.2019 r. DO 14.06.2019 r.

 

 

 

1

8:00 – 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

10:45 - 11:15

5

11:30 - 12:00

6

12:15 - 12:45

7

13:00 - 13:30

8

13:35 - 14:05

9

14:10 - 14:40