Półkolonie w Boronowie 2019

Organizator "Półkolonii w Boronowie", które odbędą się od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. informuje, iż są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy do Złotego Potoku, kina oraz Parku Wodnego. Zapisy w sekretariacie szkoły, przy zapisie należy pobrać Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku, którą wypełnioną należy oddać do 29 lipca 2019 r. do godz. 12:00. Jest to ostateczny termin, ponieważ wypoczynek musi zostać zgłoszony do Kuratorium Oświaty.