UBEZPIECZENIE SZKOLNE NNW UCZNIÓW ZPO W BORONOWIE

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2018 r. nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Zgodnie z powyższym w roku szkolnym 2019/2020 rodzice samodzielnie ubezpieczają swoje dzieci - nie będzie grupowego ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie zawarte w ubiegłym roku obowiązuje do 31.08.2019 r. Państwo samodzielnie zadecydujecie czy i w jakiej firmie ubezpieczyć swoje dziecko.