INFORMACJA DLA RODZICÓW

9 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się spotkanie z rodzicami w następującym porządku:

  1. godz. 16:00 - spotkanie z rodzicami dzieci i uczniów dojeżdżających - szkolna świetlica
  2. godz. 16:15 - spotkanie wychowawców klas z rodzicami dzieci przedszkolnych
  3. godz. 17:00 - zebranie ogólne w małej sali gimnastycznej klas 1-8 SP
  4. godz. 18:00 - spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów 1-8 SP

 W dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17:30 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców.