Ważne! Nauczanie zdalne - do 10 kwietnia!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych). Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne