“Dobry start”

dobry start

List do dyrektorów

Ulotka

Szkolny Konkurs Wokalny i Recytatorski Poezji i Piosenki Patriotycznej

Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Wydawać by się mogło, że patriotyzm nie jest atrakcyjnym tematem dla młodych ludzi. Nic bardziej mylnego! Konkurs wokalny i recytatorski poezji i piosenki o tematyce patriotycznej wzbudził ogromne zainteresowanie dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie, który odbył się w dniu 21. maja 2018 roku.

Celem Konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży polskiej poezji i pieśni patriotycznej, kształtowanie indywidualnego rozumienia pojęcia Ojczyzna oraz promowanie młodych talentów recytatorskich i wokalnych.

Jury w składzie: Agata Sart, Krystyna Opara wysłuchała wpierw rywalizacji wokalistów

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz klasa VII szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum.

Jurorzy byli pod dużym wrażeniem występów uczniów. Młodzi artyści wykazali się świetnym przygotowaniem i ogromną wrażliwością, dlatego mieli twardy orzech do zgryzienia. Wszystkie występy były świetnie przygotowane. Młodzi śpiewacy zachwycili dynamiką i brawurą wykonania prezentowanych pieśni.

Po dogłębnym zastanowieniu się jurorzy postanowili w następujący sposób rozdzielić miejsca:

klasy IV – IV

1. miejsce – Justyna Piełot

2. miejsce – Amelia Sojka

3. miejsce – Aleks Maniurka -Kurzaj

wyróżnienie – Emilia Wawełczyk

klasa VII szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum

1. miejsce – Julia Sowa

2. miejsce – Sandra Kożuch

3.miejsce – Wiktoria Barwicka

Po zmaganiach wokalistów do rywalizacji przystąpili recytatorzy, którzy przed jury złożonym z tych samych pań, do których dołączyła pani Anna Matysiakiewicz wygłosili wybrane przez siebie wiersze.

I tym razem jury stanęło na wysokości zadania i postanowiło w następujący sposób rozdzielić miejsca:

klasy IV – IV

2. miejsce – Justyna Piełot

3. miejsce – Amelia Sojka

wyróżnienie – Natalia Smol

klasa VII szkoły podstawowej i klasy II i III gimnazjum

1. miejsce – Oliwia Gansiniec

wyróżnienie – Sandra Lachman

Po ogłoszeniu werdyktów nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały z rąk pani dyrektor Bożeny Ledwoń nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Pani dyrektor w serdecznych słowach podziękował uczestnikom i organizatorom konkursu za zaangażowanie, poczucie związku z Ojczyzną i życzyła dalszych sukcesów.

Konkurs zakończył występ nagrodzonych uczniów.

WYNIKI XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Boronów,   30 maja 2018

PROTOKÓŁ Z XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„TWÓJ TALENT SZANSĄ NA LEPSZY ŚWIAT”

                30 maja 2018 zakończyła ocenę prac Komisja Konkursowa XIII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Twój talent szansą na lepszy świat”. Organizatorem konkursu był Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie.

                Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół średnich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie pracy w dowolnej formie wypowiedzi na zaproponowany przez organizatora temat.

                Na konkurs wpłynęło ogółem 54 prac.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr Edyta Skoczylas-Krotla – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • mgr Bożena Ledwoń – dyrektor ZPO w Boronowie, nauczyciel języka polskiego
  • mgr Magdalena Gojowczyk – nauczyciel języka polskiego - Liceum Ogólnokształcące w Psarach

po zapoznaniu się z pracami i ich ocenie wg kryteriów: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa oraz ogólne wrażenie artystyczne, wyłoniła następujących laureatów:

I kategoria (13 prac)

ZAJĘTE MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

I miejsce

Anna Dyla

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Konopnickiej w Lublińcu

II miejsce

Zofia Smyła

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Konopnickiej w Lublińcu

III miejsce

Alicja Bielska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

 

 

 

 

 

Wyróżnienie

Anna Bartosik

Szkoła Podstawowa w Boronowie w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej
w Boronowie

Gabriela Sprycha

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisowicach

Natalia Pyka

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkół w Kochanowicach

Aleksander Dziwis

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

Martyna Machnik

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

Zofia Nowak

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim

 

II kategoria (18 prac)

 

ZAJĘTE MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

 

I miejsce

Martyna Droździok

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Michał Walter

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kochanowicach w Zespole Szkół
w Kochanowicach

II miejsce

Oliwia Komar

Szkoła Podstawowa im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej

 

 

III miejsce

Oliwia Tlołka

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach

Julia Jajszczyk

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Lublińcu

 

 

Wyróżnienie

Paulina Kędzia

Gimnazjum w Boronowie w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Roksana Biskup

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
w Rędzinach

Weronika Kompała

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Konstantego Damrota w Lubecku

 III kategoria (10 prac)

ZAJĘTE MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

 

I miejsce

Daniela Pabiś

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu

II miejsce

Dariusz Wonsik

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu

 

III miejsce

Aleksandra Durok

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

 

 

Wyróżnienie

Dominik Parkitny

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu

Paulina Skowronek

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu

IV kategoria (13 prac)

ZAJĘTE MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

 

I miejsce

Krzysztof Kuboś

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

II miejsce

Teresa Twardzik

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gołkowicach

 

III miejsce

Sonia Huras

Liceum Ogólnokształcące
w Kamienicy Polskiej

 

 

 

 

Wyróżnienie

Julia Wojak

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Gorzyczkach - Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach

Laura Dykta

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

Joanna Drabiniok

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gołkowicach

Marta Gruszka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gołkowicach

Michał Walter

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kochanowicach w Zespole Szkół
w Kochanowicach

 

„Festiwal zawodów”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół podstawowych na „Festiwal  zawodów”, który odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Festiwal to wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. Jego celem jest promocja szkolnictwa zawodowego – zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy, a także przywrócenie prestiżu szkół kształcących w zawodzie.

Prezentowane będą również zawody artystyczne – tancerz i śpiewak.

W ramach Festiwalu odbędzie się, między innymi, finał Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W trzech kategoriach konkursu: „Robotyka wokół nas”, „Festiwal mody i urody oraz „Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie” uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia z województwa śląskiego będą promowali wybrane zawody oraz zaprezentują swoją wiedzę i umiejętności.

Poznanie innych zawodów będzie możliwe również dzięki szkołom zaproszonym przez Izbę Rzemieślniczą oraz  Małej i Średniej  Przedsiębiorczości w Katowicach.

Udział w Festiwalu będzie zatem cennym doświadczeniem dla uczniów gimnazjów i uczniów klas szkół podstawowych, którzy będą mieli możliwość obserwowania zmagań konkursowych starszych kolegów i zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów wybierających kształcenie w technikach i szkołach branżowych I stopnia.

Festiwal odbędzie się w pięknej scenerii Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie.

Podkategorie