KOMUNIKAT dot. organizacji roku szkolnego 2014/2015

KOMUNIKAT dot. organizacji roku szkolnego 2014/2015

OGŁOSZENIE

W dniu 08.09.2014r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie rodziców
wg następującego porządku:

godz. 16.00 przedszkole szkoła podstawowa – wybór trójek klasowych
godz. 17.15 spotkanie Dyrekcji ZPO w sali gimnastycznej SP
godz. 18.00 gimnazjum - wybór trójek klasowych

W dniu 10.09.2014r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie nowo wybranej Rady Rodziców i wybór przewodniczącego.

Informacja dla rodziców - kl. „0”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
dzieci 5-6 – letnich („0”)
zapisanych na rok szkolny 2014/2015
na zebranie organizacyjne
z dyrektorem szkoły i wychowawcami grup,
które odbędzie się 28 sierpnia (czwartek) o godz. 17:30
w sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych

Podkategorie