Spotkanie kolędowe

Dnia 19 grudnia 2014 roku w ZPO w Boronowie odbyło się wspólne kolędowanie. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: klasy 4-6 SP i klasy Gimnazjum. Uczniowie każdej klasy zaprezentowali: kolędę i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia panujące w krajach Unii Europejskiej, które uprzednio wylosowali. Ponadto dwóch przedstawicieli każdej klasy poproszonych zostało do wzięcia udziału w konkursach. Po rozgrywkach, które wywołały dużo emocji, JURY nagrodziło 1 miejscem i słodkościami klasę 4a SP oraz 3a Gimnazjum. Występy poszczególnych klas wprowadziły nas w atmosferę zbliżających się świąt. Serdecznie dziękuję Dyrekcji ZPO, Wychowawcom, Nauczycielom z JURY, Radzie Rodziców, która ufundowała słodkości, a przede wszystkim UCZNIOM za zaangażowanie i ambitne przygotowanie się do spotkania kolędowego.

G. Mercik

Zabawa karnawałowa

zabawa karnawałowa

„AKCJA KAMERUN”

zie tmbn Duze
Jak co roku w grudniu uczniowie ZPO w Boronowie należący do KÓŁKA MISYJNEGO zorganizowawli akcję charytatywną dla dziewczynki z Kamerunu, która przebywa w sierocińcu prowadzonym przez dominikanina Ojca Dariusza Godawę.

Wszystkim ludziom dobrej woli, uczniom, którzy wsparli dzieło adopcji pragnę serdecznie podziękować.

Opiekun koła- Gabriela Mercik

Akcja Edukacja

 kampania1

Od 1 października 2014 roku społeczność ZPO przystąpiła do akcji humanitarnej „AKCJA EDUKACJA” organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Kampania „Akcja Edukacja” daje szkole możliwość konkretnego włączenia się w działania PAH, dzięki którym dzieci i dorośli w krajach ogarniętych kryzysami humanitarnymi mogą kontynuować edukację. Celem tej kampanii PAH jest skierowanie do młodzieży uczącej się w polskich szkołach ważnego przekazu, jak wygląda szkolna codzienność ich rówieśników w krajach Południa, jak ogromne znaczenie ma edukacja dla rozwoju społecznego państw oraz jak nauka może zmienić życie jednostek i całych społeczeństw.

Koordynator kampanii Gabriela Mercik

Podkategorie