HARMONOGRAM WIELOPOSTNYCH REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW ZPO W BORONOWIE

PONIEDZIAŁEK -15 kwietnia 2019r.

Godzina 10:00 –spotkanie rekolekcyjne dla dzieci do klasy V SP włącznie;
               11:00- spotkanie rekolekcyjne dla uczniów z klas: VI i VIISP oraz IIIG
               Po spotkaniu okazja do spowiedzi dla uczniów z klas: VI, VII i IIIG

WTOREK- 16 kwietnia 2019r.

Godzina 10:00- spotkanie rekolekcyjne dla uczniów z klas: VI i VIISP oraz IIIG
               11:00- spotkanie rekolekcyjne dla dzieci do klasy V SP włącznie;
               Po spotkaniu spowiedź dla dzieci z klasy IV i V SP;

ŚRODA- 17 kwietnia 2019r.

Godzina 10:00-Występ Teatrzyku dziecięcego;
               11:00- Msza Święta.

Egzamin Gimnazjalny

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.

Ogłoszenie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ze względu na trwający w naszej szkole strajk nauczycieli nie odbędzie się dzisiaj - 9 kwietnia 2019 r. planowana wywiadówka.
Egzamin gimnazjalny w dniach 10.04.2019 r. (środa), 11.04.2019 r. (czwartek), 12.04.2019 r. (piątek) odbędzie się.
Uczniowie klasy 3 gimnazjum przychodzą do szkoły o godz. 8:30 z ważną legitymacją szkolną. Obowiązuje strój galowy.
Dla uczniów z pozostałych klas dni: 10.04.2019 r. (środa), 11.04.2019 r. (czwartek), 12.04.2019 r. (piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów rodziców pracujących szkoła zapewnia opiekę w szkolnej świetlicy.
Przedszkole, świetlica i stołówka szkolna pracują bez zmian.

Autobus szkolny kursuje bez zmian.

Bożena Ledwoń

Dyrektor Szkoły

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

 W związku ze strajkiem nauczycieli naszej szkoły, w dniach 08.04.2019r. (poniedziałek) i 09.04.2019r. (wtorek), dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - zgodnie z tygodniowym planem pracy szkoły.
Natomiast dni 10.04.2019r. (środa), 11.04.2019r. (czwartek), 12.04.2019r. (piątek) - zgodnie z kalendarzem pracy szkoły - są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach będzie odbywał się EGZAMIN GIMNAZJALNY.
Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców - podczas egzaminu gimnazjalnego - w szkole zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe.
Przedszkole, świetlica i stołówka szkolna pracują bez zmian.
Autobus szkolny kursuje bez zmian.
Informacje dotyczące powrotu szkoły do pełnego funkcjonowania zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny i na stronie szkoły niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 Z góry dziękuję za wyrozumiałość

 Bożena Ledwoń
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
im. Unii Europejskiej w Boronowie

Podkategorie