Informacja!

Dzień 20.06.2014 r. (piątek)  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy w tym dniu nie będą mieli zapewnionej opieki rodziców, mogą skorzystać z zajęć świetlicowych. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem zajęć.