Apel do Rodziców i uczniów!!!

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły, drodzy uczniowie.

Przypomina się, że zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się do 26.06.2014 włącznie!!!

W związku z tym prosimy Rodziców o dopilnowanie obecności dzieci w szkole oraz nie zwalnianie ich z lekcji.