BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA

grafPubliczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej

nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu
zapraszają do udziału w VIII edycji międzyszkolnego konkursu:


Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

 

Adresatami konkursu są uczniowie klas V szkół podstawowych
z terenu powiatu lublinieckiego

 

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska

 

Zainteresowanych uczniów prosimy o dostarczenie prac do 25 października br. osobiście (w godzinach pracy biblioteki) lub ich nadsyłanie na adres:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42‑700 Lubliniec

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych:

Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu www.biblioteka.womczest.edu.pl (zakładka: Lubliniec),

Urzędu Miasta Lubliniec www.lubliniec.pl