Zaproszenie

zaproszenie

Szkolny Konkurs Plastyczny "Mój ulubiony bohater książkowy. Moja ulubiona książka"

konkurs

W dniu 12 kwietnia 2016 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart w składzie:

mgr Marzena Hucz oraz mgr Iwona Dziemidok-Sieradzka oceniała prace plastyczne uczestników konkursu według następujących kryteriów: interpretacja tematu konkursu, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka wykonania.

Celem konkursu realizowanego w ramach projektu rządowego „Książki naszych marzeń” jest rozwój talentu plastycznego u młodych ludzi, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz promocja czytelnictwa poprzez wskazanie uczniom alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka, a „plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz najbardziej fantastycznych marzeń”. (S. Popek)


Czytaj więcej...

Konkurs "Najaktywniej czytający trzecioklasista"

zpo2

Konkurs "Tajemnica ginącego lasu"

zpo1

Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”

                  W dniu 16 marca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu recytatorskiego było:
     
pogłębienie wiedzy o literaturze;
     
rozwijanie zainteresowań literackich;
     
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
     
inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Czytaj więcej...