Szkolny Konkurs Plastyczny "Mój ulubiony bohater książkowy. Moja ulubiona książka"

konkurs

W dniu 12 kwietnia 2016 r. komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Agaty Sart w składzie:

mgr Marzena Hucz oraz mgr Iwona Dziemidok-Sieradzka oceniała prace plastyczne uczestników konkursu według następujących kryteriów: interpretacja tematu konkursu, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka wykonania.

Celem konkursu realizowanego w ramach projektu rządowego „Książki naszych marzeń” jest rozwój talentu plastycznego u młodych ludzi, pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz promocja czytelnictwa poprzez wskazanie uczniom alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka, a „plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz najbardziej fantastycznych marzeń”. (S. Popek)


Czytaj więcej...

Konkurs "Najaktywniej czytający trzecioklasista"

zpo2

Konkurs "Tajemnica ginącego lasu"

zpo1

Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”

                  W dniu 16 marca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu recytatorskiego było:
     
pogłębienie wiedzy o literaturze;
     
rozwijanie zainteresowań literackich;
     
kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
     
inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Czytaj więcej...

„Uwolnij książkę”

W miesiącu lutym 2016r. Biblioteka szkolna w Boronowie przeprowadziła w szkole podstawowej akcję "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ", czyli BOOKCROSSING ,polegającej na celowym pozostawieniu książki na specjalnie oznaczonych miejscach, aby każdy mógł ją przeczytać i przekazać dalej. Każda książka ma swojego czytelnika, trzeba go tylko znaleźć. Książki, które bezczynnie leżą na półce nikomu nie przynoszą pożytku, żyją tylko wtedy, kiedy są czytane. Celem bookcrossingu jest zachęcenie uczniów do czytania i jednocześnie umożliwienie korzystania z książek, zwłaszcza tym dzieciom, których nie stać na ich zakup. Obecnie krąży około 650 tysięcy "uwolnionych książek". Do całego ruchu należy ok.150 tysięcy czytelników na całym świecie, w tym 2,5 tysiąca w Polsce.

plakat