ZAPROSZENIE

Śladem ubiegłych lat biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas piątych szkoły podstawowej do udziału w VI edycji międzyszkolnego konkursu:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

 

Organizatorami konkursu są: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska.

Zainteresowanych uczniów proszę o dostarczenie prac do 20 października br. osobiście (w godzinach pracy biblioteki)

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam serdecznie!!!

Śladem ubiegłych lat biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas piątych szkoły podstawowej do udziału w VI edycji międzyszkolnego konkursu:

Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska

Organizatorami konkursu są: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska

Zainteresowanych uczniów proszę o dostarczenie prac do 20 października br. osobiście (w godzinach pracy biblioteki)

Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszam serdecznie!!!

Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2013/14

W bieżącym roku szkolnym najlepiej czytającą klasą w Szkolnym Konkursie Czytelnictwa została klasa III szkoły podstawowej.

Najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2013/14:

1) w kategorii klas I-III szkoły podstawowej Nikola Janikowska

2) w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej Wiktoria Lisek

Serdecznie gratuluję naszym uczniom sukcesów czytelniczych!

Nasza uczennica Najaktywniej Czytającą Trzecioklasistką w powiecie

W bieżącym roku szkolnym nasza uczennica Nikola Janikowska została zwyciężczynią w Konkursie Powiatowym Najaktywniej Czytający Trzecioklasista edycja 2014. Na swoim koncie bibliotecznym w przeciągu całego roku szkolnego - od miesiąca września 2013 do końca maja 2014 roku przeczytała największą liczbę książek ze wszystkich uczniów klas trzecich w powiecie zgłoszonych do konkursu przez nauczycieli bibliotekarzy.

Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.

Celami konkursu Najaktywniej Czytający Trzecioklasista było:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

2. Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.

3. Promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Konkursy czytelnicze są sprawdzonym sposobem na zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie w nich potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Dzieci, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, - lepiej radzą sobie z nauką i z wyzwaniami życia. Proces czytania jest podstawowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. Bez tej umiejętności nie można odnieść sukcesu w szkole, a nauka staje się udręką, dlatego też we wszystkich systemach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na naukę czytania. Zatem jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na ludzi wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych to powinniśmy je wychowywać w miłości do książek. Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom napisał: „Naród, który mało czyta - mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracj”.

Wyniki konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

Szkolny konkurs czytelniczy "Podróże Gulliwera"

Dnia 27 maja 2014r. biblioteka szkolna jak co roku zorganizowała dla naszych uczniów konkurs czytelniczy z wiedzy o książce J. Swifta „Podróże Guliwera”.
Powieść Jonatana Swifta ,,Podróże Guliwera” jest ostrą satyrą na ludzką naturę i zadufanie „człowieka cywilizowanego”. Autor krytycznie odnosi się do człowieka jako istoty- uważa, że przyczyną wszystkich nieszczęść człowieka jest pożądliwość, chciwość i głupota.
Książka, oprócz walorów rozrywkowych, ma również walor edukacyjny - postawa prezentowana przez Guliwera może stać się świetnym punktem wyjścia do przedyskutowania z uczniami wielu problemów, np. tolerancji, asertywności czy poczucia własnej wartości.

Czytaj więcej...

TAJEMNICA GINĄCEGO LASU – DLACZEGO JA?”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu zapraszają do udziału w międzyszkolnym konkursie czytelniczym pt.: Tajemnica ginącego lasu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu ze znajomości drugiej części powieści Tajemnica ginącego lasu – dlaczego ja? autorstwa Jerzego Miosgi.

Konkurs odbędzie się w dniu 23 maja 2014r w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

Serdecznie zapraszam!