Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów powierzonych opiece szkoły wdrażamy kolejne działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów.

Do tych działań należą:

 • wprowadzenie Regulaminu przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły ;
 • wzmocnienie dyżurów nauczycielskich;
 • realizowanie zadań zawartych w planach: wychowawczych i profilaktycznych m.in. nauka samodzielności i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach szkolnych, życiowych, kształcenie umiejętności asertywnego zachowania;
 • udział uczniów w ogólnopolskim programie "Bezpieczny uczeń - bezpieczna szkoła"

Wybrane punkty z Regulaminu:

 • Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu Rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach;
 • Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas;
 • Okres adaptacyjny dla uczniów kl. 1 SP trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do godziny 8.00;
 • Od godz.: 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury;
 • O godz. 15.30 szkoła będzie zamykana;
 • W godz. 7.30-15.30 do szkoły będzie można wchodzić wejściami:

a) od ulicy Częstochowskiej w godz.: 7.00-8.00

b) od ulicy Częstochowskiej (parking): 7.00-15.30

c) od boisk "Orlik": 7.00-15.30

d) od ulicy Częstochowskiej: w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem wynajmu hali sportowej;

 • Rodzice grupy 4-latków przyprowadzają i odbierają dzieci wejściem od strony placu zabaw. Wejście to jest otwierane na sygnał dzwonka;
 • Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem.

Pełna treść Regulaminu została umieszczona w zakładkach:

 • dokumenty wewnątrzszkolne;
 • dla rodziców.