Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/17

 

 

Przewodnicząca - Krystyna Nowak

Zastępca - Marek Tomalka

Skarbnik - Magdalena Mzyk

Sekretarz - Beata Barwicka

Członek - Teresa Hrab


 

KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSZKOLE

3-4-5 latki

Bronisława Podstolec

5 - latki

Aneta Kędzia

"0"

Beata Barwicka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I a

Krystyna Nowak

II a

Agnieszka Rolnik

II b

Klaudia Czornik

III a

Bogdan Brol

III b

Teresa Hrab

IV a

Magdalena Mzyk

IV b

Izabela Żuk

V a

Marek Tomalka

V b

Katarzyna Stroba- Kędzia

VI

Ewa Świerc

 

GIMNAZJUM

I

Ewa Stefanik

II a

Bernadeta Jaguś

III a

Ewa Barwicka

III b

Alina Brol

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Agnieszka Rolnik

Skarbnik - Ewa Świerc

Członek - Klaudia Czornik

Przewodnicząca - Krystyna Nowak

Zastępca - Marek Tomalka

Skarbnik - Magdalena Mzyk

Sekretarz - Beata Barwicka

Członek - Teresa Hrab

 

KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSZKOLE

3-4-5 latki

Bronisława Podstolec

5 - latki

Aneta Kędzia

"0"

Beata Barwicka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I a

Krystyna Nowak

II a

Agnieszka Rolnik

II b

Klaudia Czornik

III a

Bogdan Brol

III b

Teresa Hrab

IV a

Magdalena Mzyk

IV b

Izabela Żuk

V a

Marek Tomalka

V b

Katarzyna Stroba- Kędzia

VI

Ewa Świerc

 

GIMNAZJUM

I

Ewa Stefanik

II a

Bernadeta Jaguś

III a

Ewa Barwicka

III b

Alina Brol

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Agnieszka Rolnik

Skarbnik - Ewa Świerc

Członek - Klaudia Czornik