Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 

KOMUNIKAT

dot. organizacji roku szkolnego 2016/2017

w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432) , kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty i komunikatem dyrektora CKE z dn. 19.08.2016 r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

1. 01.09.2016r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego

2. Zebranie Rodziców w dniu 12.09.2016r. (poniedziałek)

Godzina 17:00 – SP

Godzina 18:00 – zebranie ogólne

Godzina 18:30 – G

3. 14.10.2015r. - Dzień KEN

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2016 r. do 01.01.2017 r.

5. Ferie zimowe od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r.

6. Koniec I półrocza - 13.01.2017 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.

8. Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

9. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a)część humanistyczna – 01 czerwca 2017r. (czwartek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 02czerwca 2017r. (piątek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 05 czerwca 2017r. (poniedziałek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w szkole podstawowej: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r., 19 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2017 r.

w gimnazjum: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r., 19 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2017 r., 19-21 kwietnia 2017 r. - egzaminy gimnazjalne

11. Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

I półrocze

Termin spotkania

Tematyka spotkania

12.09.2016r. (poniedziałek)

 

godz. 17.00 – szkoła
                       podstawowa (SP)

godz. 18.00 – zebranie ogólne

godz. 18.30 – gimnazjum (G)

 

Zebranie z rodzicami - spotkanie z wychowawcami klas

 

26.09.2016 r.(poniedziałek)

godz. 17:00

Szkolenie dla rodziców dot. programu "Archipelag skarbów".

26 .10.2016 r. (środa)

godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje.

 

24.11.2016 r. (czwartek)

godz. 17.00 – G

godz. 18.00 – SP

Wywiadówka.

19.12.2016 r. (poniedziałek)

godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.

II półrocze

30.01.2017 r. (poniedziałek)

godz. 17.00 – SP

godz. 18.00 – G

Wywiadówka

07.03.2017 r. (środa)

godz. 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje.

26 .04.2017 r. (środa)

godz: 17.00 – G

godz: 18.00 – SP

Wywiadówka

31.05.2017 r. (środa)

godz. 17:00 – 18:00

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych.

12. Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.

13. 23.06.2017 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

14. Wakacje od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r.


Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

„Stowarzyszenie dla Boronowa” KRS 0000292559 „