Wywiadówki

W dniu 20.11.2019 r. (środa) odbędą się wywiadówki według następującego porządku:

godzina 16:30 – rodzice dzieci przedszkolnych

godzina 17:00 – rodzice uczniów z klas 1-3 SP

godzina 17:30 – rodzice uczniów z klas 4-8 SP

Wywiadówka dla rodziców uczniów z klasy 2b odbędzie się w poniedziałek 09.12.2019 r. o godz. 17.00.