Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

  Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są:

1) 21 marca 2018 r. (1 dzień)

2) 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (3 dni)

3) 2, 4 maja 2018 r. (2 dni)

4) 1 czerwca 2018 r. (1 dzień)

5) 21 czerwca 2018 r. (1 dzień)