Rada Rodziców w r.szk. 2019/20

Przewodnicząca – Krystyna Nowak

Zastępca – Bogdan Brol

Skarbnik – Irena Kozak

Sekretarz – Beata Machwitz

Członek – Ilona Robok

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDSZKOLE

3-4- latki

Aleksandra Kucharczyk

5- latki

Katarzyna Dziemba

"0"

Katarzyna Strączyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA

I a

Ilona Robok

I b

Michalina Majchrzyk

II a

Anna Brol

II b

Aneta Kędzia

III

Beata Barwicka

IV

Krystyna Nowak

V a

Irena Ochman

V b

Irena Kozak

VI a

Katarzyna Swatek

VI b

Bogdan Brol

VII a

Beata Machwitz

VII b

Anna Narolska-Kucharczyk

VIII a

Katarzyna Stroba - Kędzia

VIII b

Katarzyna Badura

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Anna Narolska-Kucharczyk

Skarbnik – Katarzyna Dziemba

Członek – Irena Ochman

Regulamin Rady Rodziców ZPO Boronów

Regulamin RR ZPO Boronów