INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki i imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela - wybraną przez Radę Rodziców - w roku szkolnym 2017/2018 nie ma możliwości składania wniosków przez rodziców o zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie od NNW z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Organizacja placówki w roku szkolnym 2017/2018

GODZINY ZAJĘĆ - PRZERWY:

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

9:50 – 10:35

4

10:45 – 11:30

5

11:45 – 12:30

6

12:45 – 13:30

7

13:45 – 14:30

8

14:35 – 15:20

PRZEDSZKOLE

Oddział 3, 4 latki

7.00 – 16:00

Oddziały przedszkolne

8:00 – 13:00

ŚWIETLICA

CZYNNA:

12:30 – 16:30

Świetlica dla klas I-III

Poniedziałek-piątek

7.00 – 8.00

11.30 – 12.30

Przywóz :

na godz. 8:00

Odwóz I:

Odwóz II:

godz. 12:35

godz. 15:25

BIBLIOTEKA

DZIEŃ TYGODNIA

CZAS PRACY

PONIEDZIAŁEK

7.45 – 13.45

WTOREK

9.40 – 15.30

ŚRODA

7.45   - 13.55

CZWARTEK

9.40 – 15.30

PIĄTEK

7.45 – 13.55

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący – Krystyna Nowak

Zastępca – Bogdan Brol

Skarbnik – Bernadeta Jaguś

Sekretarz – Beata Barwicka

Członek – Teresa Hrab

 

KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSZKOLE

3-4- latki

Ewelina Brol

"0"a

Anna Wilk

"0"b

Aneta Kędzia

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I

Beata Barwicka

II

Krystyna Nowak

III a

Agnieszka Rolnik

III b

Justyna Cuglowska

IV a

Bogdan Brol

IV b

Teresa Hrab

V a

Beata Machwitz

V b

Kucharczyk Anna

VI a

Katarzyna Stroba - Kędzia

VI b

Anna Chrzęstek

VII

Katarzyna Rymarczyk-Swatek

 

GIMNAZJUM

II

Ewa Stefanik

III

Bernadeta Jaguś

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Agnieszka Rolnik

Sekretarz – Aneta Kędzia

Członek – Katarzyna Rymarczyk-Swatek

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Jako ubezpieczyciela dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie na rok szkolny 2017/18 Rada Rodziców wybrała  Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA.

Wszelkie informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia i likwidacji szkód znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/

W razie wątpliwości bądź problemów z wypełnieniem formularza można skontaktować się z biurem Ubezpieczenia Boronów-Super Polisa przy ul. 3 maja 1/4 w Boronowie (w pasażu Wiktoria)