DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 wybrany wariant pakietu – wariant II

OWU Bezpieczny

Oferta przedszkole

Oferta szkoła

Tabela uszczerbku

Procedura zgłoszeniowa

Wniosek roszczenie

Oświadczenie roszczenie

 

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 

KOMUNIKAT

dot. organizacji roku szkolnego 2016/2017

w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432) , kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty i komunikatem dyrektora CKE z dn. 19.08.2016 r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

1. 01.09.2016r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego

2. Zebranie Rodziców w dniu 12.09.2016r. (poniedziałek)

Godzina 17:00 – SP

Godzina 18:00 – zebranie ogólne

Godzina 18:30 – G

3. 14.10.2015r. - Dzień KEN

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2016 r. do 01.01.2017 r.

5. Ferie zimowe od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r.

6. Koniec I półrocza - 13.01.2017 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.

8. Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

9. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a)część humanistyczna – 01 czerwca 2017r. (czwartek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 02czerwca 2017r. (piątek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 05 czerwca 2017r. (poniedziałek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w szkole podstawowej: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r., 19 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2017 r.

w gimnazjum: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r., 19 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2017 r., 19-21 kwietnia 2017 r. - egzaminy gimnazjalne

11. Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

I półrocze

Termin spotkania

Tematyka spotkania

12.09.2016r. (poniedziałek)

 

godz. 17.00 – szkoła
                       podstawowa (SP)

godz. 18.00 – zebranie ogólne

godz. 18.30 – gimnazjum (G)

 

Zebranie z rodzicami - spotkanie z wychowawcami klas

 

26.09.2016 r.(poniedziałek)

godz. 17:00

Szkolenie dla rodziców dot. programu "Archipelag skarbów".

26 .10.2016 r. (środa)

godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje.

 

24.11.2016 r. (czwartek)

godz. 17.00 – G

godz. 18.00 – SP

Wywiadówka.

19.12.2016 r. (poniedziałek)

godz. 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.

II półrocze

30.01.2017 r. (poniedziałek)

godz. 17.00 – SP

godz. 18.00 – G

Wywiadówka

07.03.2017 r. (środa)

godz. 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje.

26 .04.2017 r. (środa)

godz: 17.00 – G

godz: 18.00 – SP

Wywiadówka

31.05.2017 r. (środa)

godz. 17:00 – 18:00

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych.

12. Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.

13. 23.06.2017 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

14. Wakacje od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r.


Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

„Stowarzyszenie dla Boronowa” KRS 0000292559 „

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/17

 

 

Przewodnicząca - Krystyna Nowak

Zastępca - Marek Tomalka

Skarbnik - Magdalena Mzyk

Sekretarz - Beata Barwicka

Członek - Teresa Hrab


 

KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSZKOLE

3-4-5 latki

Bronisława Podstolec

5 - latki

Aneta Kędzia

"0"

Beata Barwicka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I a

Krystyna Nowak

II a

Agnieszka Rolnik

II b

Klaudia Czornik

III a

Bogdan Brol

III b

Teresa Hrab

IV a

Magdalena Mzyk

IV b

Izabela Żuk

V a

Marek Tomalka

V b

Katarzyna Stroba- Kędzia

VI

Ewa Świerc

 

GIMNAZJUM

I

Ewa Stefanik

II a

Bernadeta Jaguś

III a

Ewa Barwicka

III b

Alina Brol

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Agnieszka Rolnik

Skarbnik - Ewa Świerc

Członek - Klaudia Czornik

Przewodnicząca - Krystyna Nowak

Zastępca - Marek Tomalka

Skarbnik - Magdalena Mzyk

Sekretarz - Beata Barwicka

Członek - Teresa Hrab

 

KLASA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSZKOLE

3-4-5 latki

Bronisława Podstolec

5 - latki

Aneta Kędzia

"0"

Beata Barwicka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I a

Krystyna Nowak

II a

Agnieszka Rolnik

II b

Klaudia Czornik

III a

Bogdan Brol

III b

Teresa Hrab

IV a

Magdalena Mzyk

IV b

Izabela Żuk

V a

Marek Tomalka

V b

Katarzyna Stroba- Kędzia

VI

Ewa Świerc

 

GIMNAZJUM

I

Ewa Stefanik

II a

Bernadeta Jaguś

III a

Ewa Barwicka

III b

Alina Brol

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Agnieszka Rolnik

Skarbnik - Ewa Świerc

Członek - Klaudia Czornik

Zasady zdrowego żywienia

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH
(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez
Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 

  1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
  2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
  3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
  4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.
  5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
  6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
  7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
  8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
  9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
  10. Unikaj alkoholu.

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

http://www.trzymajforme.pl/index/?id=d96409bf894217686ba124d7356686c9