SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Oddziały przedszkolne

Klasa 1 SP

Klasa 2 SP

Klasa 3 SP

Klasa 4 SP

Klasa 5 SP

Klasa 6 SP

Klasa 7 SP

Klasa 8 SP

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. 1 SP W ROKU SZKOLNYM 2018/2019, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA NAUKĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO, JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

W klasie 1 obowiązywać będzie następujący podręcznik do nauki języka niemieckiego jako, języka mniejszości narodowej:

Hallo Anna, klasa 1 Olga Swerlowa / wydawnictwo LektorKlett

- Podręcznik wieloletni,(podręcznik można odkupić - odkupiony podręcznik powinien być zaopatrzony w 2 płyty CD),

- Smartbuch - rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnymi zadaniami:

ISBN 978-83-8063-414-5

Numer dopuszczenia MEN 791/1/2017