Informacja dla rodziców uczniów kl. 2 Gimnazjum

Konsultacje dla rodziców uczniów kl. 2 G odbędą się w dniu 04 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 15:30 do 16:30

Piknik Słowiański

W Dniu Dziecka kilkoro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Pikniku Słowiańskim. Impreza została przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Piknik związany był z 1050 rocznicą Chrztu Polski i połączony z Dniem Sportu i Dniem Dziecka. Podczas pikniku zostały odtworzone tradycyjne zajęcia Słowian. Przecież ważne rocznice można upamiętniać również poprzez wspólną integrację i zabawę. Przygotowano również przedstawienie inspirowane chrztem Polski.

Nasi uczniowie brali udział między innymi w:

  • grze historyczno-sprawnościowej
  • pokazach garncarskich,
  • degustacji potraw spożywanych przez naszych przodków,
  • prezentacji fryzur słowiańskich i strojów inspirowanych czasami wczesnośredniowiecznymi,
  • tworzeniu przedmiotów codziennego użytku (np. szycie sakiewki),
  • pisaniu gęsim piórem,
  • pojedynku wojów i drużyn,
  • turnieju przeciągania liny,
  • rzucaniu pniem drewna,,
  • biegu wojów z niewiastą na plecach,

Naszą szkołę reprezentowali: z klasy I gimnazjum Paulina Kędzia i Marcel Machwitz, a z klasy III gimnazjum Karolina Szyszka, Weronika Stroba, Robert Płaszczymąka i Jakub Polis. Weronika została także nagrodzona za pracę literacką o Mieszku I. Gratulujemy!!! Warto wspomnieć, że nie było łatwo pokonać licealistów :)

Eurocafe

Kwzd2ietniowe spotkanie młodzieży szkolnej w klubie dyskusyjnym Eurocafe odbyło się pod hasłem „Nie jesteś na sprzedaż. Handel ludźmi – współczesna forma niewolnictwa”. Spotkanie poprowadziła st. chor. Straży Granicznej Marlena Brauner, pracownik Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Jest koordynatorem do spraw handlu ludźmi od 2013 roku. Identyfikuje i udziela pomocy cudzoziemskim, a także polskim ofiarom handlu ludźmi. Prowadzi też szkolenia z tematyki handlu ludźmi dla funkcjonariuszy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, a także dla uczniów.

Pani Brauner wyjaśniła na przykładach, w jaki sposób odbywa się werbunek, jak handlarze wykorzystują naiwność czy fatalną sytuację życiową swoich ofiar. Przerażające są statystyki i fakt, że ten proceder odbywa się nawet w naszym województwie!!! Trzecioklasiści dowiedzieli się czym jest handel ludźmi, jak prawo polskie definiuje przestępstwo handlu ludźmi, jakie są formy wykorzystania ofiar handlu ludźmi, jak funkcjonuje system wsparcia i ochrony ofiar, jakie prawa posiadają  ofiary, a także kto bezpośrednio udziela pomocy ofiarom handlu ludźmi.

zd1Ponadto podano mnóstwo cennych wskazówek na temat właściwego przygotowania się do wyjazdu zagranicznego, a zwłaszcza do bezpiecznego poszukiwania pracy zagranicą. 

W Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach już od jakiegoś czasu odbywają się takie spotkania dla młodzieży szkolnej. Pierwszym w tym roku „Eurocafe” było spotkanie Panem Juliuszem Karpińskim – Ekspertem w Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Polityki Migracyjnej MSW, który od blisko 5 lat zajmuje się tą problematyką. Prowadzi szkolenia. Jest autorem materiałów profilaktycznych poświęconych problematyce pracy przymusowej.

Szkolny dzień profilaktyki

zpo1

Dnia 18 marca 2016 roku uczniowie gimnazjum wzięli udział w Szkolnym Dniu Profilaktyki, który odbył się pod hasłem „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dzień ten był zwieńczeniem działań profilaktycznych podejmowanych w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie poszczególnych klas przedstawili przygotowane prezentacje multimedialne, filmy, scenki na temat: Co może zagrażać uczniowi gimnazjum?

Jury w składzie: pani Agata Sart, Katarzyna Musiał i Gabriela Mercik miało problem z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż uczniowie w sposób pomysłowy przedstawili w/w temat. Zwyciężyli uczniowie klasy 2a Gimnazjum.

Gabriela Mercik