„Obywatel – przedsiębiorca i wolontariusz”

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie został w 2017 r. beneficjentem programu Erasmus+. Nasza szkoła przystąpiła do akcji KA2, która zakłada międzynarodową współpracę szkół. Szkołą koordynującą nasz projekt zatytułowany Obywatel – przedsiębiorca i wolontariusz jest hiszpańska Escola Sagrada Familia. Pozostali uczestnicy to szkoły z Turcji, Włoch i Macedonii.

 

Celem projektu „Obywatel – przedsiębiorca i wolontariusz” jest rozwinięcie u uczniów cech przedsiębiorczości przy użyciu takich środków jak nauka przez pracę oraz podniesienie poziomu komunikatywności, umiejętności pracy w zespole oraz tzw. „umiejętności miękkich”. Działania i produkty projektu będą tworzone głównie w 2017, który jest nazywany Europejskim Rokiem Przedsiębiorczości. Chcemy dać naszym uczniom jak najlepsze możliwości rozwinięcia cech przedsiębiorczości, ale także pokazać im realia społeczne, motywując tym samym do pracy w charakterze wolontariusza. Położymy nacisk na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych ludzi, empatię w stosunku do tych, którzy cierpią i chęć dzielenia się tymi wartościami z innymi. Dlatego wolontariat jest drugą ważna wartością w naszym projekcie. Jeśli człowiek jest otoczony ludźmi chcącymi pomagać innym, również przejmuje ten model postępowania. W projekcie będzie położony nacisk na nauczanie języka angielskiego w sferze/ tematyce przedsiębiorczości i zaowocuje napisaniem podręcznika „Skuteczne kroki ku przedsiębiorczości”. Język angielski będzie też stanowić platformę porozumiewania się uczestników projektu.

 

Podstawą projektu, który jednoczy 5 szkół z 5 różnych krajów europejskich jest ustanowienie kryteriów dla skutecznego wdrażania idei przedsiębiorczości w Europie. Jako partnerzy w projekcie pragniemy zaspokoić potrzebę naszych uczniów do współpracy na arenie międzynarodowej. Duch przedsiębiorczości, którego chcemy w nich zaszczepić, powinien wejść w skład ich podstawowych kompetencji. Chcemy przyciągnąć uwagę naszych uczniów do globalnych celów nieustannego rozwoju, ponieważ to oni będą przyszłymi budowniczymi Unii Europejskiej. Chcemy zwrócić ich uwagę na zdobywanie wiedzy o innych państwach i kulturach i traktowanie ich z należytą tolerancją. Chcemy pokazać altruizm jako jedną z możliwych postaw życiowych przez zaangażowanie uczniów w różne problemy o charakterze moralnym. Równocześnie z zapoznawaniem uczniów z powyższymi wartościami, będziemy zachęcać ich do spełniania dobrych uczynków. Stopniowo będziemy ich czynić coraz więcej. Wierzymy, że praca wolontariusza jest lekarstwem na obojętność, okrucieństwo i apatię w dzisiejszym świecie.

 

Umiejętność bycia przedsiębiorczym pomoże młodzieży zaadaptować się szybciej w procesie edukacyjnym, spełnić się w rozwoju osobistym oraz wzmocnić pewność siebie. Zwiększywszy u uczniów poziom umiejętności komunikacyjnych i prezentowania siebie, damy im szansę lepszego zaistnienie w codziennym życiu.

 

Wolontariat jest częścią życia społecznego i ma ważne miejsce w naszych działaniach projektowych.

 

Jednym z problemów globalnych w dzisiejszych czasach jest bezrobocie młodzieży. Przyczyną tego jest brak cech przedsiębiorczości oraz umiejętności współpracy i komunikowania się w zespole międzynarodowym. Prowadzi to do wniosku, że rozwijanie powyższych umiejętności przełoży się na polepszenie jakości życia w skali globalnej.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o działaniach projektowych.

 

Koordynator projektu Joanna Rutkowska


Podkategorie