Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE

W dniach od 23.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór nowych dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) na rok szkolny 2017/2018. Harmonogram rekrutacji oraz inne informacje dotyczące warunków naboru znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły:
http://www.zpo-boronow.webserwer.pl.

 Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2017 r. do godz. 15:00.

 1. Harmonogram
 2. Deklaracja o kontynuowaniu
 3. Deklaracja o rezygnacji
 4. Wniosek
 5. Oświadczenie wielodzietność
 6. Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka
 7. Oświadczenie wiek kandydata
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu
 9. Oświadczenie – czas pobytu
 10. Oświadczenie- rodzeństwo
 11. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola