Przystąpienie do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Jego celem jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Bezpośrednie cele projektu, to poprawa zdrowia jamy ustnej u dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych. W naszym przedszkolu dotyczy, on dzieci z grupy „Maluszków” i grupy 5-latków. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu, a dzieci i rodzice otrzymali pakiety edukacyjne i promocyjne, min.: maskotki dla grup przedszkolnych, szczoteczki i pasty dla każdego dziecka. Prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej małych dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkolnych wpłynie na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej i wykształcenie nawyków żywieniowych. Zapraszam rodziców i opiekunów do zapoznania się z ciekawymi artykułami, forum i blogiem na stronie www.zebymalegodziecka.pl

Beata Oskiera

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W BORONOWIE

W dniach od 23.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór nowych dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) na rok szkolny 2017/2018. Harmonogram rekrutacji oraz inne informacje dotyczące warunków naboru znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły:
http://www.zpo-boronow.webserwer.pl.

 Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2017 r. do godz. 15:00.

 1. Harmonogram
 2. Deklaracja o kontynuowaniu
 3. Deklaracja o rezygnacji
 4. Wniosek
 5. Oświadczenie wielodzietność
 6. Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka
 7. Oświadczenie wiek kandydata
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu
 9. Oświadczenie – czas pobytu
 10. Oświadczenie- rodzeństwo
 11. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

ŚWIĄTECZNIE u 5 latków

 

 

 

 

Mikołajki w grupie 5 latków