Bezpieczne ferie

W dniu 26.01.2018 odbyły się spotkania na temat Bezpiecznych Ferii. Prelekcje prowadzone były przez przedstawicieli Policji i jak zawsze były przeprowadzone w sposób ciekawy, plastyczny i zachęcający dzieci i młodzież do refleksji i analizy własnych zachowań.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Zarówno nauczyciele, jak i zaproszeni goście życząc uczniom wspaniałych ferii, mamy nadzieję, że będą one równie radosne, co bezpieczne.