Spektakl profilaktyczny i warsztaty profilaktyczne

W dniu 20.12.2018 odbyły się warsztaty z pracownikiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu na temat „Rozwijania umiejętności asertywnych w kontekście profilaktyki uzależnień”

Dla klas młodszych oraz przedszkola zorganizowano spektakl profilaktyczny, realizowany przez krakowski Teatr „Kurtyna”. Tytuł spektaklu: „Jestem przyjacielem ludzi”.

Zarówno spektakl, jak i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem naszym uczniów. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniem skłoniły także do refleksji na temat własnych postaw i zachowań.