Bezpieczne ferie

W dniu 01.02.2019 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji (Komenda Policji w Lublińcu), na temat bezpieczeństwa w czasie ferii.

Omówiono kwestie:

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym (karta rowerowa)

- bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych

- korzystania z odblasków

- zakazu zabaw/ jazdy na łyżwach na zamarzniętych zbiornikach wodnych

Zwrócono także uwagę na fakt, że okres ferii, jest czasem kiedy uczniowie spędzają zwiększoną ilość czasu przed komputerami. Przypomniano zatem zasady bezpiecznego korzystania z sieci i unikania zagrożeń w niej czyhających.