„MOŻESZ TYLKO STRACIĆ”

W dniu 22.03.2019 odbył się w naszej szkole koncert profilaktyczny po tytułem „MOŻESZ TYLKO STRACIĆ” w wykonaniu Arkadiusza Zawilińskiego. W trakcie koncertu prowadzący poruszał ważkie tematy uzależnień od substancji psychoaktywnych, sieci, a także odnosił tematy profilaktyki do relacji rówieśniczych. W koncercie wzięły udział klasy od IV szkoły podstawowej do III Gimnazjum.