Koncert profilaktyczny

W dniu 13.11.2018 roku w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczny:

„Czy słowem można zranić?!” Jacek Musiatowicz z synem Michałem, czyli profilaktyka bez prelekcji. Koncert poświęcony był zagadnieniom kultury języka, cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Poniżej zamieszczam kilka słów na temat twórcy przedstawienia, które wśród naszych uczniów i nauczycieli wzbudziło zainteresowanie, chwilami wzruszenie, chwilami szczery śmiech wywołany poczuciem humoru prowadzącego, ale przede wszystkim skłoniło do refleksji.

Jacek Musiatowicz – laureat nagrody PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ za wybitną osobowość twórczą. Laureat 33 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureat nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autor tekstów piosenek znanych polskich artystów. Twórca muzyki do filmu : „A ty mnie ponad” – film o AIDS, który został nagrodzony Złotymi Niedźwiedziami na Festiwalu w Berlinie.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, przedstawiamy Państwu list Rzecznika Praw Dziecka poświęcony tej jakże ważnej tematyce.

Nie ma dzieci – są ludzie…

Janusz Korczak

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

już po raz ostatni jako Rzecznik Praw Dziecka, gdyż po 10 latach kończę swoja drugą i ostatnią kadencję na tej funkcji, z całego serca życzę Wam aby Wasze prawa zapisane m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka były zawsze i bezdyskusyjnie przestrzegane. Pamiętajcie, że macie prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących Wam praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Macie je dlatego, ze Jesteście ludźmi. Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa.

Drodzy Dorośli,

prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chciałbym aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały kontestacji, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych. 

W tym szczególnym dniu pragnę przypomnieć przesłanie Ireny Sendlerowej, której rok obecnie obchodzimy: Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro. – tym Dobrem we współczesnym świecie może być ochrona praw najmłodszych oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem, nie tylko dzisiaj, ale przez każdy dzień w roku.

Serdecznie pozdrawiam. pozostaję z wyrazami szacunku

Wasz Rzecznik

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018)

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w szkole

W naszej szkole, podobnie jak co roku, każdy uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci:

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język polski, język angielski, matematyka)

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- zajęć rewalidacyjnych

- terapii logopedycznej

I innych, które podyktowane są potrzebami uczniów, wynikającymi z posiadanych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Każdy uczeń wymagający pomocy, zgłoszony przez rodziców lub nauczycieli, ma dostosowane formy pomocy do swoich potrzeb.

O przysługujących uczniowi formach pomocy i okresie ich udzielania, informowani są rodzice, którzy wyrażają lub nie, zgodę na ustalone formy pomocy.

Koordynatorami udzielania pomocy są wychowawcy uczniów.

Każdy rodzic ucznia, jak i uczeń ma prawo do porad i konsultacji z nauczycielami.

Przypominając o powyższym, życzymy uczniom owocnej pracy w czasie zajęć dodatkowych, z których korzystają.

Harmonogram pracy

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

---------------------

Wtorek

10:00 - 13:00

Środa

---------------------

Czwartek

10:00 - 12:30

Piątek

10:00 - 12:30

     

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Wtorek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:45 - 12:00 - dyżur psychologa

Środa

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Czwartek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Piątek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

      

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO INFORMATYKA

Poniedziałek

7:30 – 9:00

Środa lub Czwartek*

15:00 – 17:00

Pozostałe dni

Według potrzeb 16:00 – 18:00

*W zależności od innych zajęć (konferencje, szkolenia)