Szkolny dzień profilaktyki

W ramach zorganizowanego 20.06.2018 szkolnego Dnia Profilaktyki odbyło się ostatnie z cyklu spotkań profilaktycznych z przedstawicielami Policji. Omawianym tematem były „Bezpieczne wakacje”. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola. Uczniowie podzieleni na grupy wiekowe mogli wysłuchać prelekcji i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego wypoczynku. Dla najmłodszych przewidziano atrakcję w postaci oglądania samochodu policyjnego.

W czasie zajęć wręczono nagrody za udział w ogłoszonym konkursie plastycznym. Prace laureatów konkursu zostały wystawione na gazetce i uczniowie mogli obejrzeć nagrodzoną twórczość swoich kolegów i koleżanek. Ponadto uczniowie mogli zapoznać się z opracowaną gazetką poświęconą tematyce profilaktyki uzależnień, która był podsumowaniem warsztatów i zajęć z psychologiem. Zaprezentowano statystyki dotyczące uzależnień i zagrożeń jakie niosą one ze sobą. Opisano najnowsze i niestety coraz częstsze źródło uzależnień czyli nomofobię.

W podsumowaniu zajęć podziękowano uczniom za udział w konkursie, przedstawicielom Policji za owocną roczną współpracę. Wszyscy zaś życzyliśmy sobie radosnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Dzień Profilaktyki '2018

W dniu 20.06.2018 zorganizowany będzie na terenie szkoły Dzień Profilaktyki.

W ramach jego obchodów ogłasza się szkolny konkurs plastyczny dla klas VI-III Gimnazjum. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, należy składać do dnia 11.06.2018 u psychologa szkolnego.

Temat prac: „Szkoda zdrowia, czyli nie piję i nie palę”

„Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”

Dnia 17.05.2018 odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne, zrealizowane przez trenera krakowskiej Pracowni Szkoleniowej „Krokus”. Temat warsztatów „Uzależnienia, nie daj się wciągnąć”. Były to kolejne zajęcia realizowane w tym roku szkolnym w zakresie profilaktyki i dla wzbogacenia wiedzy i doświadczeń uczniów, tym razem prowadzone były przez Pana trenera , który podzielił się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zajęcia były kontynuacją cyklu warsztatów zrealizowanych przez psychologa szkolnego z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Zajęcia zrealizowane były w czasie od 15.03.2018 do 16.05.2018 w kolejnych zespołach klasowych.

Cyberprzemoc

W dniu 28.03.2018 odbyły się kolejne z cyklu spotkania z przedstawicielami Policji dla uczniów naszej szkoły. Poruszana tematyka to: cyberprzemoc, agresja i przemoc. Konsekwencje prawne związane z nieumiejętnym posługiwaniem się Internetem, wykorzystywanie zdjęć, nagrań bez zgody osób na nich widniejących etc. Ważnym punktem spotkań było omówienie zagadnień związanych z tzw. „hatem internetowym”, czyli dopuszczaniem się do piętnowania, naśmiewania i agresji werbalnej w Internecie.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Dla najmłodszych spotkania poświęcone były bezpieczeństwu na drodze oraz właściwym relacjom koleżeńskim ze zwróceniem uwagi na skutki zachowań agresywnych wśród dzieci.