Dzieciństwo bez przemocy

Poniżej zamieszczam informacje Rzecznika Praw Dziecka dotyczące działań w zakresie inicjatywy „Non-violent childhoods”.

W lutym 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego - „Dzieciństwo bez przemocy”. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region). Swoim przedstawicielem w projekcie ustanowił prof. Ewę Jarosz, społeczną doradczynię RPD. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego.

Większość państw Regionu Morza Bałtyckiego wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych, ale jedynie część z nich podjęła systematyczne i zrównoważone działania, aby promować ich wyeliminowanie. Region Morza Bałtyckiego staje się strefą wolną od przemocy – 10 z 11 państw nadbałtyckich wprowadziło prawny zakaz stosowania kar cielesnych w stosunku do dzieci. Szwecja była pierwszym i wprowadziła zakaz w 1979 r ., Finlandia w 1983 r., Norwegia w 1987, Dania w 1997 r., Łotwa w 1998 r., Niemcy w 2000 r., Islandia w 2003 r., Polska w 2010 r., Estonia w 2014 r., Litwa w 2017 r.

W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach. Przewodniki te to: 

  • A Step-by-Step Guide – przewodnik opisujący wdrażanie przepisów Konwencji o prawach dziecka w celu eliminacji kar cielesnych; zakaz stosowania kar cielesnych jest podstawową zasadą ograniczania jego stosowania, ale sam nie wystarczy, by uwolnić dzieci od przemocy; prohibicja musi być skutecznie wdrażana, w tym poprzez ogólnospołeczne działania zmierzające do zmiany norm społecznych i postaw wobec przemocy w wychowaniu dzieci;
  • Ensuring non-violent childhoods – przewodnik w implementacji zakazu kar cielesnych w sytuacjach domowych stanowi narzędzie nie tylko dla rodziców, opiekunów ale również dla podmiotów udzielającym wsparcia rodzinom i dzieciom;
  • Building supportive societies for non-violent childhoods – przewodnik dotyczący tworzenia społeczeństwa wspierającego w budowaniu dzieciństwa wolnego od przemocy; w poradniku przeanalizowano różne rodzaje kampanii i działań, które można wykorzystać do generowania bardziej świadomych i wspierających społeczeństw, co ostatecznie pomaga w odejściu od kar cielesnych; raport ze wskazówkami zawiera przegląd zaleceń dla podmiotów, które chcą podnieść świadomość i tworzyć kampanię na temat kar cielesnych, aby zmienić postawy i praktykę rodziców/opiekunów by wspierać ich postawy nieprzemocowe;
  • Service providers as champions for non-violent childhoods – przewodnik dla pomiotów udzielających pomocy dzieciom i rodzinom w tworzeniu świata wolnego od przemocy; w poradniku przedstawiono doświadczenia i wnioski płynące działań m.in. w zakresie opieki społecznej, ochrony dzieci i opieki nad dzieckiem, opieki zdrowotnej, edukacji i egzekwowania prawa; zawiera metody, narzędzia i modele usług, które okazały się skuteczne w zapobieganiu i reagowaniu na kary cielesne;
  • Parenting for non-violent childhoods – przewodnik dotyczący programów pozytywnego rodzicielstwa; w przewodniku podjęto dyskusję na temat ewolucji rodzicielstwa w zmieniającym się świecie; przedstawiono krótki przegląd programów; raport zawiera wytyczne i zalecenia dla państw w wyborze programów pozytywnego rodzicielstwa w oparciu o doświadczenia krajów regionu Morza Bałtyckiego.
  • Tracking Progress towards non-violent childhoods – przewodnik dotyczący badania zmian zachowań w obszarze kar cielesnych i ich eliminacji; poradnik w dużej mierze oparty jest na doświadczeniach szwedzkich, ale czerpie również z międzynarodowych badań nad epidemiologią dziecięcych przypadków maltretowania;

Wszystkie materiały można pobrać pod adresem: http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/ Obecnie są one dostępne w języku angielskim.

Zajęcia profilaktyczne "Cyberprzemoc i agresja rówieśnicza"

W dniu 03.12.2018 odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, na temat „cyberprzemocy i prewencji zachowań agresywnych wśród uczniów”.

W czasie spotkań z uczniami zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w sieci, a także omówiono sposoby ich unikania. Poruszona była jakże istotna tematyka zapobiegania agresji rówieśniczej oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Uczniowie, jak zwykle w czasie tego rodzaju zajęć, wykazali się aktywnością i zadawali pytania, które umożliwiały rozwianie wątpliwości i poszerzenie ich wiedzy w omawianych kwestiach.

Koncert profilaktyczny

W dniu 13.11.2018 roku w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczny:

„Czy słowem można zranić?!” Jacek Musiatowicz z synem Michałem, czyli profilaktyka bez prelekcji. Koncert poświęcony był zagadnieniom kultury języka, cyberprzemocy, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Poniżej zamieszczam kilka słów na temat twórcy przedstawienia, które wśród naszych uczniów i nauczycieli wzbudziło zainteresowanie, chwilami wzruszenie, chwilami szczery śmiech wywołany poczuciem humoru prowadzącego, ale przede wszystkim skłoniło do refleksji.

Jacek Musiatowicz – laureat nagrody PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ za wybitną osobowość twórczą. Laureat 33 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureat nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autor tekstów piosenek znanych polskich artystów. Twórca muzyki do filmu : „A ty mnie ponad” – film o AIDS, który został nagrodzony Złotymi Niedźwiedziami na Festiwalu w Berlinie.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, przedstawiamy Państwu list Rzecznika Praw Dziecka poświęcony tej jakże ważnej tematyce.

Nie ma dzieci – są ludzie…

Janusz Korczak

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

już po raz ostatni jako Rzecznik Praw Dziecka, gdyż po 10 latach kończę swoja drugą i ostatnią kadencję na tej funkcji, z całego serca życzę Wam aby Wasze prawa zapisane m.in. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka były zawsze i bezdyskusyjnie przestrzegane. Pamiętajcie, że macie prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących Wam praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Macie je dlatego, ze Jesteście ludźmi. Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa.

Drodzy Dorośli,

prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chciałbym aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały kontestacji, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych. 

W tym szczególnym dniu pragnę przypomnieć przesłanie Ireny Sendlerowej, której rok obecnie obchodzimy: Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro. – tym Dobrem we współczesnym świecie może być ochrona praw najmłodszych oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem, nie tylko dzisiaj, ale przez każdy dzień w roku.

Serdecznie pozdrawiam. pozostaję z wyrazami szacunku

Wasz Rzecznik

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018)

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka