Samorząd Uczniowski 2019/2010

 

 

Nasz Samorząd Uczniowski pracuje pełną parą

 

 

Kampania wyborcza i wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze.

17. 09. 2019 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza. Protokół wyborów został zamieszczony na gazetce Samorządu. Podział funkcji i zadań oraz opracowanie programu pracy Samorządu Uczniowskiego odbędzie się na pierwszym zebraniu jego członków.


Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności

21. marca 2019 roku z okazji Dnia Wiosny w naszej szkole odbył się Dzień Samorządności. Przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wraz z ich opiekunem mieli okazję do zapoznania się z całą pracą naszej gminy,

uczniowie razem z nauczycielem odbyli wizytę w Urzędzie Gminy.  Uczniowie przede wszystkim mieli możliwość rozmowy z panem Wójtem Krzysztofem Bełkotem

 i  Przewodniczącym Rady Gminy panem  Bogdanem Hutszem.  Na wszystkie zadane pytania otrzymali szerokie odpowiedzi,  dzięki którym przybliżył im się sposób życia naszej miejscowości.  Oprócz długiej i ciekawej konwersacji mogli także zwiedzić  cały urząd gminy i poznać jej pozostałych pracowników.  Nie sposób nie dodać, że cały Dzień Samorządności miał polegać na przejęciu przez uczniów władzy w gminie, tak się też stało. Każdy z przedstawicieli samorządu zasiadł na innym stanowisku i zapoznawał się

z pracą swojego przełożonego, pomagał mu w wykonywaniu jego trudnych

 i odpowiedzialnych obowiązków. Na znak objęcia władzy uczniowie otrzymali symboliczny klucz i mamy nadzieję, że ta tradycja pozostanie wraz z Dniem Samorządności  już na zawsze.

 

W.H – dziennikarz SU

21. marca 2019 roku z okazji Dnia Wiosny w naszej szkole odbył się Dzień Samorządności. Przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wraz z ich opiekunem mieli okazję do zapoznania się z całą pracą naszej gminy,

uczniowie razem z nauczycielem odbyli wizytę w Urzędzie Gminy.  Uczniowie przede wszystkim mieli możliwość rozmowy z panem Wójtem Krzysztofem Bełkotem

 i  Przewodniczącym Rady Gminy panem  Bogdanem Hutszem.  Na wszystkie zadane pytania otrzymali szerokie odpowiedzi,  dzięki którym przybliżył im się sposób życia naszej miejscowości.  Oprócz długiej i ciekawej konwersacji mogli także zwiedzić  cały urząd gminy i poznać jej pozostałych pracowników.  Nie sposób nie dodać, że cały Dzień Samorządności miał polegać na przejęciu przez uczniów władzy w gminie, tak się też stało. Każdy z przedstawicieli samorządu zasiadł na innym stanowisku i zapoznawał się

z pracą swojego przełożonego, pomagał mu w wykonywaniu jego trudnych

 i odpowiedzialnych obowiązków. Na znak objęcia władzy uczniowie otrzymali symboliczny klucz i mamy nadzieję, że ta tradycja pozostanie wraz z Dniem Samorządności  już na zawsze.

 

W.H – dziennikarz SU

Drużyna do zadań specjalnych wynajęta w dniu 06.12.2018 r.

zpo01

Podkategorie