Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Od 19 lutego 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram oraz regulamin rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły http://www.zpo-boronow.hg.pl.

Załączniki

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP

Regulamin rekrutacji do kl. I SP

Zgłoszenie – kl. I SP

Wniosek – kl. I SP