REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 5 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziału sportowego na rok 2018/2019 r. uczniów z klas piątych Szkoły Podstawowej.

Zasady rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.

Wypełnione podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00.

1) REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

2) HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY VI ODDZIAŁU SPORTOWEGO

3) PODANIE