Aktywna Tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach.

W ramach programu do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe .

Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi duży komfort użytkowania. W przypadku wyboru urządzenia z komputerem działającym na systemie Windows nie ma konieczności podłączania zewnętrznej jednostki. Dzięki temu korzystanie z monitora staje się jeszcze łatwiejsze. Wystarczy go włączyć i korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych. Parametry komputera pozwalają na komfortowe korzystanie z wszelkich aplikacji instalowanych na monitorze.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy w punktach:

1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).

2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek.

i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.

3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.).

4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:

1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów.

2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji.

3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w internecie.

4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.

5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej.

6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

7. Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.

Dobre praktyki

Zapraszamy wszystkich nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie do korzystania, w ramach zajęć edukacyjnych, z sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Osoby korzystające z urządzenia na lekcjach proszone są o odnotowanie tego faktu w dzienniku (TIK).

Spotkanie organizacyjne

02 listopada 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych odbyło się spotkanie nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica”.

Przebieg spotkania:
- Omówienie działań w ramach programu „Aktywna Tablica”
- Omówienie doświadczeń , ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

e-koordynator A. Kudlek-Domagała

Broszura "Aktywna tablica"