REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 5 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziału sportowego na rok 2018/2019 r. uczniów z klas piątych Szkoły Podstawowej.

Zasady rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.

Wypełnione podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00.

1) REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

2) HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY VI ODDZIAŁU SPORTOWEGO

3) PODANIE

Bal karnawałowy

Karnawał to wesoły czas przepełniony muzyką i zabawą, w którym odbywają się bale przebierańców. Bal karnawałowy jest dla dzieci wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, dostarcza im wiele radości i przeżyć. W poniedziałek 12.02.2018 w godzinach popołudniowych do szkoły w pięknych balowych strojach przybyli uczniowie klas 1, 2 i 3. Natomiast we wtorek 13.02 dzieci z grupy „Żabek” i „Motylków” przyszły do przedszkola pięknie przebrane. Na balach można było spotkać bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, motylki, rycerzy, policjantów i wiele innych barwnych postaci.

Podczas balów wszystkie dzieci wspaniale bawiły się przy muzyce przygotowanej specjalnie dla nich. Na sali podczas pląsów i tańców robiło się bardzo kolorowo.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz poczęstunku dla dzieci.

Ewelina W.

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Od 19 lutego 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram oraz regulamin rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły http://www.zpo-boronow.hg.pl.

Załączniki

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP

Regulamin rekrutacji do kl. I SP

Zgłoszenie – kl. I SP

Wniosek – kl. I SP

„Dzień Regionu”

Chcąc zainteresować dzieci małą ojczyzną, regionem, w którym mieszkają przygotowaliśmy z przedszkolakami uroczystość z okazji „Dnia Regionu”. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały piosenki i tańce związane ze Śląskiem, próbowały godać po Śląsku i wspominały ciężką pracę górników. Po występie dzieci spotkały się z dziadkiem Alfredem, który pracował kiedyś na gróbie. Dziadek Alfred uświetnił nasze spotkanie grą na harmonijce ustnej, a nasi goście wspólnym śpiewem śląskich i biesiadnych piosenek. Serdecznie dziękujemy wszystkim miłym gościom za przybycie na naszą uroczystość.

E. Walenta