Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Od 19 lutego 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram oraz regulamin rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły http://www.zpo-boronow.hg.pl.

Załączniki

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP

Regulamin rekrutacji do kl. I SP

Zgłoszenie – kl. I SP

Wniosek – kl. I SP

„Dzień Regionu”

Chcąc zainteresować dzieci małą ojczyzną, regionem, w którym mieszkają przygotowaliśmy z przedszkolakami uroczystość z okazji „Dnia Regionu”. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały piosenki i tańce związane ze Śląskiem, próbowały godać po Śląsku i wspominały ciężką pracę górników. Po występie dzieci spotkały się z dziadkiem Alfredem, który pracował kiedyś na gróbie. Dziadek Alfred uświetnił nasze spotkanie grą na harmonijce ustnej, a nasi goście wspólnym śpiewem śląskich i biesiadnych piosenek. Serdecznie dziękujemy wszystkim miłym gościom za przybycie na naszą uroczystość.

E. Walenta

Góra Grosza '2018

grosz

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej uzbierali

455,88 zł !!!

Nauczyciele, dyrekcja szkoły, opiekun samorządu szkolnego Szkoły Podstawowej wraz z sekcją wolontariatu składa wszystkim ogromne podziękowania, którzy włączyli się do akcji.  

A.K-D