Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/19

KOMUNIKAT

dot. organizacji roku szkolnego 2018/2019

w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 nr 46 poz. 432 z późn. zm.), kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty i komunikatem dyrektora CKE
z dn. 20.08.2018 r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

1.  03.09.2018 r. (poniedziałek) - rozpoczęcie roku szkolnego

2.  Zebranie Rodziców w dniu 10.09.2018 r. (poniedziałek)

Godzina 17:00 – rodzice dzieci przedszkolnych i klas 1-4 SP

Godzina 18:00 – zebranie ogólne

Godzina 18:30 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP i 3 G

3.  11.10.2018 r. - Dzień KEN

4.  09.11.2018 r. - Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla uczniów SP i G. Dla społeczności lokalnej 11.11.2018 r. (niedziela).

5.  11.11.2018 r. - (niedziela) godz. 17:00 - Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla społeczności lokalnej

6.  Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

7.  Ferie zimowe od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.

8.  Koniec I półrocza - 17.01.2019 r.

9.  15.04.2019 r.,16.04.2019 r., 17.04.2019 r., (poniedziałek, wtorek, środa) - Rekolekcje wielkopostne

10.  Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

11.  Egzamin gimnazjalny;

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

12.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza4 czerwca 2019 r. (wtorek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny5 czerwca 2019 r. (środa)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

13. Egzamin ósmoklasisty:

a)  język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

b) matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 9:00

c) język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 9:00

14.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

a) język polski - 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - godz. 11:00

b) matematyka - 4 czerwca 2019 r. (wtorek) - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 r. (środa) - godz. 11:00

15.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1) 11.10.2018 r. (czwartek)- DEN + spotkanie z przedstawicielami innych państwa w ramach realizacji projektu "Erasmus +" (1 dzień)

2) 2 listopada 2018 r. (piątek) - (1 dzień)

3) 10,11,12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny (3 dni)

4) 15,16,17.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty (3 dni)

5) 2 .05.2019 r. - odpracowany 08.06.2019 r. - Jubileusz szkoły (1 dzień) - zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1603

 

16.   08.06.2019 r.(sobota) - Uroczyste obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej

17.  12.06.2019 r. (środa) - godz. 17:00 -Komers dla uczniów kl. 8 SP i 3 G


Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA / GIMNAZJUM

 

I półrocze

Termin spotkania

Tematyka spotkania

10.09.2018 r. (poniedziałek)

godz. 17:00 – rodzice dzieci przedszkolnych i klas 1-4 SP

godz. 18:00 – zebranie ogólne

godz. 18:30 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP i 3

 

Ogólne zebranie z rodzicami; spotkania z wychowawcami klas

23.10.2018 r. (wtorek)

godz. 16:30-17:30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje

21.11.2018 r. (środa)

godz. 17:00 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP i 3 G

godz. 18:00 – rodzice dzieci klas 1-4 SP

Wywiadówka

13.12.2018 r. (czwartek)

godz. 16:30-17:30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych.

25.01.2019 r. (piątek)

godz. 17:00 – rodzice uczniów klas 1-4 SP

godz. 18:00 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP i 3 G

Wywiadówka


II półrocze

14.03.2019 r. (czwartek)

godz. 16:30 – 17:30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje.

09.04.2019 r. (wtorek)

godz. 17:00 – rodzice uczniów z klas 5-8 SP i 3 G

godz. 18:00 – rodzice dzieci klas 1-4 SP

Wywiadówka

22.05.2019 r. (środa)

godz. 16:30 – 17:30

 

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy.

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach rocznych.

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 - PRZEDSZKOLE

31.08.2018 r. (piątek) godz. 18:00

Spotkanie organizacyjne z rodzicami

10.09.2018 r. (poniedziałek) godz. 17:00

Wywiadówka

23.10.2018 r. (wtorek)

Dzień otwarty w przedszkolu

21.11.2018 r. (środa) godz. 18:00

Zebranie z rodzicami

13.12.2018 r. (czwartek)

Dzień otwarty w przedszkolu

16.01.2019 r. (środa) termin i godzina
                       może ulec zmianie

Pedagogizacja rodziców- spotkanie z pracownikami Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu

14.03.2019 r. (czwartek)

Dzień otwarty w przedszkolu

29.04.2019 r. (poniedziałek) godz. 17:00

Zebranie z rodzicami dzieci gr. "0"

17.05.2019 r. (piątek) godz. 17:00

Zebranie z rodzicami dzieci gr. "3/4 - latków", "4/5 - latków"

22.05.2018 r. (środa)

Dzień otwarty w przedszkolu

 

 

 

18.  Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.

19.  21.06.2019 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

20.  Wakacje od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.


NARODOWE CZYTANIE W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Tegoroczne Narodowe Czytanie w naszej szkole odbyło się 7 września. Akcja wspólnego czytania - jak co roku - została zorganizowana pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeczytane zostały fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Rolę lektorów pełniły panie: dyrektor Bożena Ledwoń i wicedyrektor Maria Ślęzok.

DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE

W dniu 11.05.2018 r. odbył się w naszej szkole Dzień Patrona, obchodzony szczególnie uroczyście ze względu na imię szkoły – Unię Europejską. Impreza rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem wejściem sztandaru i odśpiewaniem hymnów państwowego i Unii Europejskiej.

Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję zobaczyć krótki film pt. „Poznaj Unię Europejską” oraz poznać historię integracji europejskiej. W dobry nastrój wprowadził uczestników występ uczniów klasy 2 gimnazjum w przedstawieniu pt. „Piękna i Bestia” w języku angielskim i polskim.

W kolejnej części uczniowie kl. 7 i oraz 2 i 3 g wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Akademię uświetniły występy uczennic A. Brol, która zagrała na gitarze utwór pt. „Hiszpański taniec” oraz J. Piełot, która zaśpiewała piosenkę „Chained To The Rhythm” w języku angielskim. Na zakończenie pani dyrektor rozdała nagrody zwycięzcom konkursów językowych.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej uroczystości.

K. Janik

Spotkanie z Policją

W dniach 09.10.2017 oraz 19.10.2017, odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielami Policji, mł.asp. Michałem Sklarczykiem oraz asp.szt. Dariuszem Czudajem. W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z przedszkola.

Dla najmłodszych była to okazja do poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz atrakcja w postaci obejrzenia samochodu policyjnego i przymierzenia czapki policjanta.

Dla starszych uczniów zajęcia odbywały się w formie warsztatowej i realizowane były w zespołach klasowych. Uczniowie mogli poznać/ przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa na drodze oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto każdy mógł zadać nurtujące go pytania, które często stawały się punktem wyjścia do wyjaśniania młodzieży jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa czyhają w sieci, jeśli nie chronimy swojej prywatności, swoich danych osobowych, swojego wizerunku.

W tym roku szkolnym planowane są kolejne cykle spotkań z przedstawicielami Policji, które mamy nadzieję będą równie atrakcyjne, ciekawe i staną się źródłem wiedzy, z której każdy uczeń powinien korzystać dla własnego dobra i bezpieczeństwa.