„Baśnie, podania i legendy Górnego Śląska”

LegendyW bieżącym roku szkolnym, jak co roku od kilku lat, biblioteka szkolna w Boronowie uczestniczyła w organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - filia w Lublińcu oraz bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu w konkursie międzyszkolnym ,,Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”. Zadaniem uczestników było zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska. W dniu 17 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lublińcu odbyło się wręczenie nagród. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów lublinieckiej szkoły podstawowej. Nasza uczennica Nikola G. z klasy piątej otrzymała wyróżnienie. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Jadwiga Burzyk wicedyrektor szkoły. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Sprawdziany ukierunkowane odbędą się w następujących terminach - piłka nożna 19.03.2018 r. (poniedziałek) na 6 lekcji - godz. 12:45 oraz siatkówka 20.03.2018 r. (wtorek) 4 lekcja - godz. 10:45.

Dla uczniów, którzy nie zdążyli wykonać badań lekarskich i nie posiadają orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia ustalono dodatkowy termin na piętek 23.03.2018 r. - 6 lekcja.

Akcja Kamerun - 2018

akcja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 5 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziału sportowego na rok 2018/2019 r. uczniów z klas piątych Szkoły Podstawowej.

Zasady rekrutacji znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.

Wypełnione podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00.

1) REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

2) HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY VI ODDZIAŁU SPORTOWEGO

3) PODANIE